Sunday, 22 May 2022, 10:48 AM
ई-पेपर ई-मैगज़ीन

Our Team

Vinod Sing Tomar
    Sampadak

    Bharat Bhushan Dubey
    Karyakari Sampadak

    TEJ Pratap Dubey
    Kshektra Pramukh (Vindhya)

    Yagya Prakash Gupta
    Bureau Chief (Bhind)

    Kishor Jain
    Samvad-Data (Gwalior)

    Rakesh Gupta
    Bureau Chief, (Jabalpur)

    Aslam Khan
    Samvad-Data (Bhind)

    Gopal Rathore
    Samvad Data,(Khandwa)

    Shrikrishan Dube
    Patrakaar, Ater(Bhind)

    Ashok Pnadit
    Samvad-Data, Barwani

    Ram Kumar Sharma
    Patrakaar, Sanchi

    Firdos Khan
    samwatdata_ sagar
    Mob No.- +91 70896-94576

    Nand Lal Singh
    Samvad Data -Sidhi